Świat Mandalą malowany

CO TO JEST MANDALA?

Mandala to jedna z niekonwencjonalnych metod pracy. Jeden ze sposobów oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych. Celem pracy jest zawsze dobra zabawa połączona z radością i pasją tworzenia oraz poznawania siebie i własnych możliwości.


DO CZEGO SŁUŻY MANDALA?

- pobudza i rozwija twórcze myślenie
- wyzwala aktywność twórczą, wytrwałość, konsekwencję w działaniu,
- jest świetnym narzędziem do poznania siebie,
- uspokaja, wycisza i poprawia koncentrację,
- doskonali percepcją, technikę czytania, pisania i liczenia,
- służy do dekoracji pomieszczeń


Mandala to znakomita okazja do poznania warsztatu plastycznego dziecka, kształcenia zdolności manualnych i techniki rysunku. Ćwiczy motorykę dzieci, uczy, jak dobierać kolory, kształty, typ kreski. Pozwala na wypracowanie własnego stylu.


Zajęcia dla dzieci 6-letnich w Oddziałach przy ul. Teligi prowadzi mgr Jolanta Kolanowska