REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Rewalidacja jest procesem nauczania i wychowania specjalnego polegającym na dążeniu do przywrócenia  każdemu uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków do możliwie najbardziej wszechstronnego rozwoju i pożytecznego włączenia  się w życie społeczne.

Celem zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest:

  • kształtowanie umiejętności współdziałania
  • wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby było ono jak najlepiej przygotowane do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.
  • poszerzanie repertuaru czynności samoobsługowych, doskonalenie ich.

Metody i sposoby udzielania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- elementy Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej

- elementy Metody Dobrego Startu, prof. M. Bogdanowicz

- elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- elementy Metody integracji sensorycznej

- elementy terapii Knilla

- elementy neurokinezjologicznej terapii taktylnej dr Swietłany Masgutowej 

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

Rewalidację indywidualną w naszym przedszkolu prowadzą:

mgr Katarzyna Libura-Żabecka

mgr Joanna Juszczak-Guca

mgr Małgorzata Zajda

mgr Magdalena Stańczyk