RADA RODZICÓW

Przewodniczący: Adrianna Figura
Z-ca przewodniczącego: Anna Basta
Skarbnik: Joanna Zariczny
Sekretarz: Iwona Dudzic
Członkowie: Małgorzata Ciesielska, Łukasz

Sokołowski, Katarzyna Kaleta,

Kinga Sawicka, Karolina Kozioł
Przedstawiciele trójek grupowych: Klaudia Grabarz, Ewa Wójtowicz

Monika Rozumek, Jakub Dziedzic,

Marta Lepiarz, Ewa Wójtowicz,

Aleksandra Augustynek,

Katarzyna Warzecha,

Agnieszka Dąbrowska,

Karolina Jancewicz,

Justyna Grzybczyk

Agnieszka Szmyd,

Urszula Wielbłąd,

Katarzyna Bizdra,

Dorota Pasteczka,

Nr konta Rady Rodziców
BANK PEKAO S.A.
78 1240 4432 1111 0010 4806 8953