Organ prowadzący i nadzorujący

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji
Referat Szkół Ogólnokształcących
Kraków, ul. Stachowicza 18
Kierownik-  Iwona Żurkowska
Inspektor nadzorujący- Damian Stanik

ORGAN NADZORUJĄCY:
MAŁOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY
Kraków, ul. Ujastek 1