Konsultacje logopedyczne

Terminy konsultacji logopedycznych ustalane są indywidualnie, odbywają się po zgłoszeniu informacji o potrzebie konsultacji nauczycielowi/nauczycielom prowadzącym grupę.

Gabinet przy ul. Teligi

Gabinet przy ul. L. Wenedy

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu mają formę:

  • Indywidualnej terapii,
  • Pracy w małych zespołach
  • Profilaktyki w grupach
  • Konsultacji dla rodziców i nauczycieli
Opiekę logopedyczną nad naszymi przedszkolakami sprawuje mgr Joanna Juszczak-Guca (pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog).