Ogłoszenia bieżące

_____________________________________________________________


Serdecznie zapraszamy do udziału w

I Międzyprzedszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej
pt. “Polskie drogi ku wolności – z karabinem i pieśnią na ustach”


Celem Konkursu jest :

 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na 2018 rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • rozwijanie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
 • uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej
 • popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
 • umacnianie świadomości narodowej
 • kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność


Regulamin Konkursu:

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów patriotycznych.
2. Uczestnicy konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z krakowskich przedszkoli. W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych

 • I grupa 3- 4 latki
 • II grupa 5 -6 latki


3. Kryteria oceny wykonywanych utworów:

 • dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • oryginalność interpretacji
 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)
 • ogólny wyraz artystyczny


4. Każdy uczestnik musi posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz załączone zgody. Jest to warunek niezbędny do uczestnictwa w konkursie
5. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 30 V 2018 r na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków

6. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12. Czerwca 2018 roku w siedzibie organizatora.
8. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka


Organizatorzy:
Jolanta Czernichowska
Katarzyna Libura- Żabecka
Aneta Ordon
Ewa Wąsowicz

_____________________________________________________________


WIELKANOCNE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
w Krakowie

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Wielkanocne rękodzieło artystyczne”

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
 • rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
 • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich nauczycieli.
2. Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Format prac dowolny.
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

 • grupa I: 3-4 lata
 • grupa II: 5-6 lat

5. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

6. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

7. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 4 prace.

8. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 20.03.2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków
z dopiskiem: konkurs "Ozdoba Wielkanocna”

9. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.

10. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ,27.03.2018 r roku w siedzibie organizatora.

12. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola 35 w Krakowie

13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczenia do nich praw autorskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy konkursu:
Helena Adamczyk
Elżbieta Nowak
Aneta Ordon

_____________________________________________________________


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

BOŻONARODZENIOWE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

W miesiącu grudniu odbyła się w naszym przedszkolu czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowe  rękodzieło artystyczne”.

Prace oceniało jury w składzie:

Elżbieta Kubicka- z-ca dyrektora Przedszkola nr 35

Katarzyna Pastuszko- nauczyciel

Jadwiga Ziółkowska- nauczyciel prowadzący kółko plastyczne

 

Oto wyniki konkursu:

uploads/2017-2018-Pliki/bra2017_1.jpg

I miejsce – Zofia Guzik, Samorządowe Przedszkole nr 136 w Krakowie /praca nr 7/

 

uploads/2017-2018-Pliki/bra2017_2.jpg

II miejsce- Dominika Pszeniczna , Przedszkole Miejskie nr 9 Mielec / praca nr 6/

 

uploads/2017-2018-Pliki/bra2017_3.jpg

III miejsce- Krystian Michałek, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zawozie /praca nr 9/Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie. 

_____________________________________________________________


Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,

jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Niech z nut świątecznych zapachów

powstanie najpiękniejsza kolęda
i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

 

życzą

 

 Dyrektor oraz Wszyscy Pracownicy

Samorządowego Przedszkola nr 35 

z Oddziałami Integracyjnymi

im. A. Dymnej w Krakowie

 

uploads/zdjecia-rozne/wesolych swiat.gif

_____________________________________________________________


Rodzinny konkurs plastyczny
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”


uploads/2017-2018-Pliki/kartka_swiateczna_2017.png

Konkurs jest adresowany do wszystkich naszych przedszkolaków i ich rodzin.

Format: Kartka maksymalnie o formacie zeszytu ( A5), własnoręcznie wykonana, rozkładana lub nie, nie opisana
na odwrocie i w środku (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie).


Kartkę należy umieścić w kopercie podpisanej danymi autora, (autorów) wraz z pisemną zgodą na udział w konkursie podpisaną przez rodzica (opiekuna).

(Zgody do pobrania u Pań dyżurujących lub do pobrania TU.

Technika wykonania-dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).

Termin i forma składania prac: kartki należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola,
najpóźniej do poniedziałku 11 grudnia 2017 roku do godziny 9.00 rano,
wkładając je w kopercie do pudełka „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”.

Oceny prac dokona komisja konkursowa,
zaś wyniki będą wywieszone w przedszkolu 12 grudnia 2017 roku.

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

WSZYSTKIE KARTKI ZOSTANĄ NAGRODZONE,
zaś autorzy trzech najpiękniejszych otrzymają
 NAGRODY SPECJALNE.

_____________________________________________________________


ZAPRASZAMY RODZICÓW
I DZIECI
DO UDZIAŁU W AKCJI
GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA
ORGANIZOWANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZETAMI


DZIĘKI WASZEMU DOBREMU SERCU I ZAANGAŻOWANIU ZWIERZĘTA BĘDĄ MIEĆ ZAPEWNIONE JEDZENIE.  NAWET TE NAJDROBNIEJSZE ILOŚCI MAJĄ OGROMNE ZNACZENIE DLA PODOPIECZNYCH SCHRONISKA. ZBIÓRKA TRWA DO 22.12.2017r.

POTRZEBNE PRODUKTY TO:
⦁    KONSERWY DLA KOTÓW
⦁    KONSERWY DLA PSÓW
⦁    KARMA SUCHA DLA KOTÓW
⦁    KARMA SUCHA DLA PSÓW


ZEBRANE DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DO  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
UL. RYBNA 3
 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


Koordynatorzy akcji: Aneta Ordon-Szczepka
 Helena Adamczyk

uploads/2017-2018-Pliki/gwiazdka_dla_zwierzaka_2017.png 

_____________________________________________________________


BOŻONARODZENIOWE REKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie


serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Bożonarodzeniowe rękodzieło artystyczne”

uploads/ogloszenia-biezace/bozonarodzeniowe-rekodzielo.png

Cele konkursu:

⦁    rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
⦁    rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
⦁    rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
⦁    kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
⦁    rozwijanie sprawności manualnej

 

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat  i ich nauczycieli.
2.Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Format prac dowolny.
4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres placówki, e-mail ( celem przekazania podziękowań i dyplomów dla zwycięzców)
5. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami bożonarodzeniowymi z dowolnie wybranych materiałów.
6. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac.
7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 10.12.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków

z dopiskiem: konkurs "Ozdoba bożonarodzeniowa”

8. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.
9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy  (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.
10. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie, lub pocztą elektroniczną;
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2017 r roku w siedzibie organizatora.
12. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie http://www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola
13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich.

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk
Elżbieta Nowak
Aneta Ordon

_____________________________________________________________


RODZINNY KONKURS RECYTATORSKI

„Witaminki, witaminki”

 

            W czwartek 19 października w naszym przedszkolu odbyła się pierwsza edycja rodzinnego konkursu recytatorskiego – „Witaminki, witaminki..”

W konkursie wzięło udział osiem zespołów prezentujących utwory poświęcone tematyce zdrowego żywienia. Występy oceniało jury w składzie:

-Magdalena Grzesiak (z Fundacji A. Dymnej „Mimo Wszystko”),

-Natalia Łasocha (z Centrum Edukacyjnego „ Bliżej Przedszkola”),

-Elżbieta Kubicka- z-ca Dyrektora P-35

-Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak- dyrektor P-35

 

W konkursie udział wzięli:

 • ·Tosia Pająk z mamą, ( prezentujące wiersz autorstwa taty) - I miejsce
 • ·Emilka Kaszluga z mamą - II miejsce
 • ·Emilka Kucia z tatą - III miejsce
 • ·Asia Krupa z mamą- specjalne wyróżnienie
 • ·Filipek Modliborek z tatą - specjalne wyróżnienie
 • ·Kubuś Lenczowski z mamą- - specjalne wyróżnienie
 • ·Jaś Stachowicz z mamą i braciszkiem Michałkiem - specjalne wyróżnienie
 • ·Wojtuś Zimowski z siostrą Gabrysią- specjalne wyróżnienie.

 

Atmosfera była niesamowita, występy niezapomniane, dlatego wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

 

Dziękujemy Rodzicom za odwagę i zaangażowanie a Dzieciom za dostarczenie nam fantastycznych wrażeń.

 

 

Organizatorzy:

Joanna Juszczak-Guca, Magdalena Stańczyk

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl