Ogłoszenia bieżące

_____________________________________________________________


Rodzinny konkurs plastyczny
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”


uploads/2017-2018-Pliki/kartka_swiateczna_2017.png

Konkurs jest adresowany do wszystkich naszych przedszkolaków i ich rodzin.

Format: Kartka maksymalnie o formacie zeszytu ( A5), własnoręcznie wykonana, rozkładana lub nie, nie opisana
na odwrocie i w środku (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie).


Kartkę należy umieścić w kopercie podpisanej danymi autora, (autorów) wraz z pisemną zgodą na udział w konkursie podpisaną przez rodzica (opiekuna).

(Zgody do pobrania u Pań dyżurujących lub do pobrania TU.

Technika wykonania-dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).

Termin i forma składania prac: kartki należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola,
najpóźniej do poniedziałku 11 grudnia 2017 roku do godziny 9.00 rano,
wkładając je w kopercie do pudełka „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”.

Oceny prac dokona komisja konkursowa,
zaś wyniki będą wywieszone w przedszkolu 12 grudnia 2017 roku.

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

WSZYSTKIE KARTKI ZOSTANĄ NAGRODZONE,
zaś autorzy trzech najpiękniejszych otrzymają
 NAGRODY SPECJALNE.

_____________________________________________________________


ZAPRASZAMY RODZICÓW
I DZIECI
DO UDZIAŁU W AKCJI
GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA
ORGANIZOWANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZETAMI


DZIĘKI WASZEMU DOBREMU SERCU I ZAANGAŻOWANIU ZWIERZĘTA BĘDĄ MIEĆ ZAPEWNIONE JEDZENIE.  NAWET TE NAJDROBNIEJSZE ILOŚCI MAJĄ OGROMNE ZNACZENIE DLA PODOPIECZNYCH SCHRONISKA. ZBIÓRKA TRWA DO 22.12.2017r.

POTRZEBNE PRODUKTY TO:
⦁    KONSERWY DLA KOTÓW
⦁    KONSERWY DLA PSÓW
⦁    KARMA SUCHA DLA KOTÓW
⦁    KARMA SUCHA DLA PSÓW


ZEBRANE DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DO  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
UL. RYBNA 3
 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


Koordynatorzy akcji: Aneta Ordon-Szczepka
 Helena Adamczyk

uploads/2017-2018-Pliki/gwiazdka_dla_zwierzaka_2017.png 

_____________________________________________________________


BOŻONARODZENIOWE REKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie


serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Bożonarodzeniowe rękodzieło artystyczne”

uploads/ogloszenia-biezace/bozonarodzeniowe-rekodzielo.png

Cele konkursu:

⦁    rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
⦁    rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
⦁    rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
⦁    kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
⦁    rozwijanie sprawności manualnej

 

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat  i ich nauczycieli.
2.Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Format prac dowolny.
4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres placówki, e-mail ( celem przekazania podziękowań i dyplomów dla zwycięzców)
5. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami bożonarodzeniowymi z dowolnie wybranych materiałów.
6. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac.
7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 10.12.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków

z dopiskiem: konkurs "Ozdoba bożonarodzeniowa”

8. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.
9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy  (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.
10. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie, lub pocztą elektroniczną;
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2017 r roku w siedzibie organizatora.
12. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie http://www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola
13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich.

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk
Elżbieta Nowak
Aneta Ordon

_____________________________________________________________


RODZINNY KONKURS RECYTATORSKI

„Witaminki, witaminki”

 

            W czwartek 19 października w naszym przedszkolu odbyła się pierwsza edycja rodzinnego konkursu recytatorskiego – „Witaminki, witaminki..”

W konkursie wzięło udział osiem zespołów prezentujących utwory poświęcone tematyce zdrowego żywienia. Występy oceniało jury w składzie:

-Magdalena Grzesiak (z Fundacji A. Dymnej „Mimo Wszystko”),

-Natalia Łasocha (z Centrum Edukacyjnego „ Bliżej Przedszkola”),

-Elżbieta Kubicka- z-ca Dyrektora P-35

-Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak- dyrektor P-35

 

W konkursie udział wzięli:

  • ·Tosia Pająk z mamą, ( prezentujące wiersz autorstwa taty) - I miejsce
  • ·Emilka Kaszluga z mamą - II miejsce
  • ·Emilka Kucia z tatą - III miejsce
  • ·Asia Krupa z mamą- specjalne wyróżnienie
  • ·Filipek Modliborek z tatą - specjalne wyróżnienie
  • ·Kubuś Lenczowski z mamą- - specjalne wyróżnienie
  • ·Jaś Stachowicz z mamą i braciszkiem Michałkiem - specjalne wyróżnienie
  • ·Wojtuś Zimowski z siostrą Gabrysią- specjalne wyróżnienie.

 

Atmosfera była niesamowita, występy niezapomniane, dlatego wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

 

Dziękujemy Rodzicom za odwagę i zaangażowanie a Dzieciom za dostarczenie nam fantastycznych wrażeń.

 

 

Organizatorzy:

Joanna Juszczak-Guca, Magdalena Stańczyk

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl