Od Anny Dymnej

Wielkanocne życzenia od naszej Patronki

uploads/01_Organizacja-Przedszkola/Anna_Dymna_Zyczenia.jpg

Przesyłam wszystkim pracownikom i podopiecznym Przedszkola
moje wielkanocne zwierzaczki i najlepsze myśli
i życzenia pięknych świąt pełnych radości, miłości, słońca.

Mocno całuję.

Anna Dymna

             _______________________________________________________________