Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielem

Budynek główny

GRUPA I mgr Magdalena Stańczyk poniedziałek 15.00-15.15
GRUPA II mgr Elżbieta Nowak
mgr Katarzyna Pastuszko
poniedziałek 11.00-11.15
Środa 16.00-16.15
GRUPA III mgr Jadwiga Ziółkowska
mgr Bernadetta Dziadura
czwartek 7.45-8.00
piątek 7.45-8.00
GRUPA IV mgr Kamila Gurgul


mgr Wioletta Michałowska


mgr Małgorzata Zajda,
nauczyciel wspomagający
Wtorek godz. 16.00 – 16.15
/1 i 3 tydzień miesiąca/

Środa godz. 15.45 – 16.00
/ 2 i 4 tydzień miesiąca/

Wtorek godz. 14.00 – 14.15
/1 i 3 tydzień miesiąca/
GRUPA V mgr Helena Adamczyk,
mgr Magdalena Windak
Poniedziałek: 16.15- 16.30
Czwartek: 16.15-16.30
LOGOPEDA mgr Joanna Juszczak-Guca, neurologopeda, czwartek lub piątek 7.45-8.00 (po uzgodnieniu terminu
z nauczycielami grup)

Budynki w terenie

GRUPA I mgr Grażyna Ropek Poniedziałek 7.45-8.00
Środa 15.00-15.15
GRUPA II mgr Ewa Wąsowicz
mgr Jolanta Kolanowska
mgr Katarzyna Libura-Żabecka
Poniedziałek 11.00-11.15
Wtorek 15.00-15.15
Czwartek 13.15-13.30
GRUPA III mgr Aneta Ordon-Szczepka
mgr Jolanta Czernichowska
Poniedziałek 7.15-7.30
Wtorek 16.30-16.45