Język angielski

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego, chcemy bowiem, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny. Poprzez zabawę (m.in. oglądanie bajek w języku angielskim) lektorzy wprowadzają nowe słówka oraz zwroty angielskie. Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę. Podczas odgrywania scenek dzieci przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym. Uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty pochodzące z najbliższego otoczenia.

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

  • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego,
  • reagowanie na proste polecenia i pytania,

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

  • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
  • konstruowanie prostych wypowiedzi,
  • odgrywanie scenek lub dialogu,
  • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
  • opowiadanie historyjki obrazkowej,