Gimnastyka korekcyjna

uploads/02_Oferta-Edukacyjna/gimnastyka_korekcyjna.png

ZASADY I METODY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO 

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego i obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Jednocześnie gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają zastosowanie przede wszystkim  do korekcji postawy ciała.  Powoduje to, że specyficzne są również zasady i metody stosowane w gimnastyce korekcyjnej.

DOBÓR ĆWICZEŃ

Układ ciała jaki przyjmuje dziecko przed przystąpieniem do ćwiczeń może:

- ułatwić lub utrudnić ruch.

- zapewnić obciążenie lub odciążenie kręgosłupa lub jego pewnych części, albo odcinków ciała.

- powodować korekcje (albo hiperkorekcję) danej części lub odcinka ciała.

-zabezpieczyć przed przenoszeniem się ruchu na odcinki sąsiednie (powodować ograniczenia ruchu tylko do wybranej części lub odcinka).

            Stosowane w gimnastyce korekcyjnej ćwiczenia powinny być dobrane do rodzaju występującej wady oraz realizowania celów korekcyjnych. Ćwiczenia muszą zapewniać możliwość wykonania ich przez dzieci z zachowaniem pozycji skorygowanej. Konieczność – choćby chwilowej  utraty korekcji w wykonaniu danego ćwiczenia dyskwalifikuje je jako ćwiczenie korekcyjne. Najbardziej pożądane są takie ćwiczenia, które wymuszają utrzymanie pozycji skorygowanej – ćwiczenia, których nie można wykonać inaczej niż poprawnie.

WYKONYWANIE ĆWICZEŃ

W wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych główna uwaga winna być zwrócona na poprawność wykonania, to znaczy na przyjęcie i utrzymanie w czasie ćwiczenia pozycji skorygowanej. Musi być ona widoczna:

- w pozycji wyjściowej

- w czasie ruchu

- w pozycji końcowej

- w czasie przerw między ćwiczeniami 

 

Prowadząca-mgr Jolanta Kolanowska