DYREKCJA

Dyrektor mgr Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak - nauczyciel dyplomowany
Z-ca dyrektora mgr Elżbieta Kubicka - nauczyciel dyplomowany

OBSADA GRUP - ODDZIAŁY PRZY UL. TELIGI 17

GRUPA I mgr Grażyna Ropek- nauczyciel dyplomowany
GRUPA II mgr Katarzyna Libura-Żabecka, nauczyciel mianowany, nauczyciel wspomagający
mgr Ewa Wąsowicz - nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Kolanowska – nauczyciel dyplomowany
GRUPA III mgr Jolanta Czernichowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Ordon-Szczepka - nauczyciel dyplomowany

OBSADA GRUP - PRZEDSZKOLE UL. L.WENEDY 7

GRUPA I mgr Magdalena Stańczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak - nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Kubicka - nauczyciel dyplomowany
GRUPA II mgr Elżbieta Nowak - nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Pastuszko, nauczyciel kontraktowy
GRUPA III mgr Jadwiga Ziółkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadetta Dziadura - nauczyciel kontraktowy
GRUPA IV mgr Wioletta Michałowska-nauczyciel dyplomowany
mgr Kamila Gurgul – nauczyciel stażysta
mgr Małgorzata Zajd- nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wspomagający,
GRUPA V mgr Helena Adamczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Windak - nauczyciel dyplomowany
NEUROLOGOPEDA mgr Joanna Juszczak-Guca- nauczyciel dyplomowany