"Cała Polska Czyta Dzieciom"

Drodzy Rodzice.  

uploads/07_Aktualnosci/cala_polska_czyta_dzieciom.png

Pragniemy zachęcić Was do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. 

Głośne czytanie dziecku wzmacnia więź rodziców z dzieckiem i zapewnia jemu zdrowy rozwój emocjonalny. Nawyki umysłowe, przekonania i system wartości powstają w dzieciństwie. Głośne czytanie to potężna stymulacja mózgu. Dzieci, którym dużo się czyta rozwijają się lepiej niż ich rówieśnicy.

Badania potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych.

Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.


Co daje wspólne czytanie?

 •     buduje mocną więź między rodzicem, a dzieckiem
 •     niezwykle stymuluje rozwój dziecka
 •     rozbudowuje słownictwo malucha, poszerza wiedzę
 •      rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię
 •     poprawia zdolność koncentracji
 •     uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie
 •     stymuluje rozwój emocjonalny rozwija wrażliwość i empatię
 •     uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw
 •     sprzyja szybszemu samodzielnemu myśleniu, a później i czytaniu, i pisaniu
 •     chroni przed uzależnieniem oglądania telewizji i korzystania z komputera
 •     kształtuje nawyk czytania przez cale życie


Warto zacząć czytać dzieciom już od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki.

Aby dziecko mogło korzystać z książki w sposób twórczy, trzeba mu pomóc. Aby uzyskać pomyślne efekty wychowawcze ważny jest  starannie przemyślany dobór książek do czytania, w zależności od wieku dziecka i jego rozwoju.
Przy wyborze książek pomocą może być opracowana przez Fundację ABCXXI strona internetowa:

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl