RADA RODZICÓW

Przewodniczący- Adrianna Figura

Z-ca Katarzyna Migdał

Skarbnik- Joanna Zariczny

Sekretarz- Iwona Dudzic

Członkowie: Urszula Filipiak, Małgorzata Ciesielska, Marcela Kubik, Agnieszka Samek

Nr konta Rady Rodziców
BANK PEKAO S.A.
78 1240 4432 1111 0010 4806 8953


Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl