Organ prowadzący i nadzorujący

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji
Referat Szkół Ogólnokształcących
Kraków, ul. Stachowicza 18
Kierownik-  Iwona Żurkowska
Inspektor nadzorujący- Damian Stanik

ORGAN NADZORUJĄCY:
MAŁOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY
Kraków, ul. Ujastek 1

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl