Ogłoszenia bieżące

_____________________________________________________________


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od nowego roku szkolnego tj. 1.09.2018

nauczyciele nie będą kontaktowali się z rodzicami dzieci drogą mailową.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej

w poszczególnych grupach będą wywieszane na tablicy ogłoszeń.

Z uwagi  na powyższe prosimy o systematyczne zapoznawanie się z podanymi informacjami.

 

Życzymy Państwu i dzieciom udanego i spokojnego wypoczynku

i do miłego zobaczenia we wrześniu

 

Dyrekcja wraz z personelem Przedszkola nr 35

_____________________________________________________________


Rodzinny konkurs recytatorski

„Kraków-moje miasto”

11 czerwca 2018 roku w naszym przedszkolu odbył się

konkurs recytatorski z udziałem przedszkolaków i ich rodzin.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy laureatom :)

Zwycięzcy:
I miejsce - Jaś z rodziną
II miejsce - Emilka z rodziną
III miejsce - Aleks z mamą

_____________________________________________________________


WYNIKI X EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT”

uploads/2017-2018-Pliki/cyferki.jpg

Dnia 15 maja bieżącego roku w Samorządowym Przedszkolu nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, odbyła się dziesiąta  edycja konkursu matematycznego dla dzieci 6 –letnich „Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 12- trzyosobowych  zespołów dzieci reprezentujących krakowskie przedszkola.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał zespół w składzie:

Elżbieta Kubicka - z-ca dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 35 w Krakowie

Joanna Major - pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Bożena Michalska - dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 28 „Na Tęczowym Wzgórzu” w Krakowie

Robert Halik - reprezentujący Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”

Laureatami  konkursu zostali:

I-miejsce Przedszkole nr 32 w Krakowie,

II- miejsce ex aequo

Samorządowe Przedszkole nr 154 w Krakowie
oraz
Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie (Filia)

III – miejsce Samorządowe Przedszkole nr 33 w Krakowie

Zwycięzcom gratulujemy.*

* Informujemy, że decyzją jurorów konkurencja pt. „Koło fortuny” nie była wliczana do ogólnej punktacji, gdyż konkurs miał oceniać rzeczywiste umiejętności matematyczne dzieci.

Organizatorzy

Rozdanie nagród i dyplomów dla zwycięzców odbędzie się 18.05.2018 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  uczestnikom, nauczycielom przygotowującym dzieci, sponsorom oraz zespołowi oceniającemu. Do zobaczenia za rok!

_____________________________________________________________


INFORMACJA DOTYCZĄCA  DYŻURU WAKACYJNEGO  2018

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 35 informuje, że placówka nasza pełni dyżur w okresie wakacji od   01.08.2018r. do 31.08.2018r.

Dyżur jest organizowany dla dzieci których rodzice pracują w tym okresie.

Całodzienna stawka żywieniowa w okresie dyżuru wynosi  9.50zł


Rekrutacja na m-c wakacyjny prowadzona dla dzieci z naszej placówki - 

- termin składania wypełnionych deklaracji  w dniach 4.06 - 6.06.2018r. 

 w godzinach  od 6.00 do16.00

Deklaracje wraz załącznikami należy pobrać ze strony internetowej przedszkola, zostanie również wysłana na adres e-mail rodziców.

Deklaracja_Sierpień_2018.doc

 

W przypadku wolnych miejsc termin składania kart zapisu dzieci z innych placówek od dnia 11.06.2018r. w godzinach  od 6. 00 do 15.00 decyduje kolejność zgłoszeń.

_____________________________________________________________


Wyniki konkursu

 

pt. „Anna Dymna w oczach dziecka”

III edycja

organizowanego przez

Samorządowe Przedszkole nr 35

z Oddziałami Integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie

 

Prace uczestników oceniała komisja w składzie :

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 35-Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak

Z-ca Dyrektora P-35  - Elżbieta Kubicka

Przedstawiciel Fundacji „Mimo Wszystko” - Magdalena Grzesiak

Przedstawiciele Centrum Edukacyjnego Bliżej Przedszkola – Maria Broda-Bajak, Wojciech Wolak

 

 Lista zwycięzców:

 

I miejsce:

Magdalena Michaluk,

Przedszkole Samorządowe nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku

 uploads/2017-2018-Pliki/III-Anna-Dymna-Wyniki/1_Magdalena.jpg

 

 

II miejsce:

Maja Guzda

Samorządowe Przedszkole w Przecławiu

 uploads/2017-2018-Pliki/III-Anna-Dymna-Wyniki/2_Maja.jpg

 

 

 

III miejsce:

Martyna Oleksy

Samorządowe Przedszkole nr 35

z Oddziałami Integracyjnymi

im. A. Dymnej w Krakowie

uploads/2017-2018-Pliki/III-Anna-Dymna-Wyniki/3_Martyna.jpg 

 

 Wyróżnienia:

Zofia Mika

Przedszkole nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg w Żywcu

 uploads/2017-2018-Pliki/III-Anna-Dymna-Wyniki/1w_Zofia.jpg

 

Nikola Hus

Samorządowe Przedszkole nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

 uploads/2017-2018-Pliki/III-Anna-Dymna-Wyniki/2w_Nikola.jpg

 

Maja Kucharczyk

Samorządowe Przedszkole nr 121 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

 uploads/2017-2018-Pliki/III-Anna-Dymna-Wyniki/3w_Maja.jpg

 

_____________________________________________________________


DZIESIĄTA  EDYCJA KONKURSU

 MATEMATYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT

JUŻ OD NAJMŁODSZYCH LAT”

 

uploads/2017-2018-Pliki/z-matematyka-za-pan-brat.jpg

 

CELE KONKURSU :

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • Rozpowszechnianie edukacji matematycznej na poziomie wychowania przedszkolnego;
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowań matematyką, ukazanie, iż jej nauka może być dobrą zabawą;
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu ich ciekawości, aktywności i samodzielności;
 • Stwarzanie możliwości zaprezentowania umiejętności matematycznych  i logicznego myślenia;
 • Tworzenie szans i możliwości odkrywania talentów;
 • Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewania się z rówieśnikami, zgodnego funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych oraz odporności emocjonalnej;
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

REGULAMIN  KONKURSU:

1.  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6,7 –letnich.

2.  Każde przedszkole może zgłosić  jeden (i tylko jeden) zespół  3-osobowy.
W przypadku, gdy przedszkole posiada oddziały w terenie, zarówno przedszkole, jak i oddziały mogą zgłosić po jednej reprezentacji.

3.  Zakres umiejętności :

 • Orientacja przestrzenna
 • Rytmy
 • Zbiory
 • Dodawanie, odejmowanie, rozdzielanie na konkretach
 • Klasyfikacja
 • Aspekt porządkowy liczby
 • Mierzenie długości
 • Figury geometryczne
 • Następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

4.  Pracę zespołów oceniać będzie specjalnie powołane jury wg. opracowanej  karty punktacji, która uwzględniać będzie: prawidłowość wykonania zadania, tempo pracy, pomysłowość oraz współpracę w zespole.

5. Decyzje jury są niepodważalne i ostateczne.

6.  Ze względów organizacyjnych w konkursie może wziąć udział do 12 zespołów trzyosobowych (w tym jeden zespół reprezentujący gospodarza konkursu).

7. Zgłoszenia zespołów drogą e-mailową (karta zgłoszenia) na adres j.juszczak.guca@gmail.com (z tytułem „Konkurs matematyczny”) do 9 maja 2018rZe względu na ograniczoną ilość zespołów o kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia  9.05.2018 r.  lub wcześniej
po wyczerpaniu miejsc.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu ( upublicznienie wizerunku na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr. 35 oraz w przypadku odniesienia sukcesu podanie jego imienia i nazwiska)

8.  Konkurs odbędzie się 15.05.2018 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Kraków ul. L. Wenedy 7.

8.  O dokładnej  godzinie konkursu organizatorzy powiadomią po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

9.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki, zwycięzcy nagrody.

 

Organizator: Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. A.Dymnej w Krakowie, ul. L. Wenedy 7

Osoby odpowiedzialne:  Helena Adamczyk, Joanna Juszczak- Guca, Ewa Wąsowicz, Elżbieta Nowak

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie


_____________________________________________________________


PROTOKÓŁ Z IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIELKANOCNE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE”

Organizowanego przez

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie

 

Dnia 27.03.2018 r roku w siedzibie organizatora. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczny. W konkursie wzięło udział wiele  prac z całej Polski. Nadesłane prace zostały ocenione przez komisję powołaną  przez organizatora według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • walory artystyczne,
 • pomysłowość,
 • zachowanie zapisów regulaminowych

Konkurs polegał na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

Prace uczestników oceniała komisja w składzie :

 

Elżbieta Kubicka-  z-ca dyrektora

Jadwiga Ziółkowska- nauczycielka prowadząca dodatkowo  kółko plastyczne

Katarzyna Pastuszko- nauczycielka

 

JURY NAGRODZIŁO NAJCIEKAWSZE PRACE. OTO LISTA ZWYCIĘZCÓW:

 

I MIEJSCE

uploads/2017-2018-Pliki/1_Wiktoria.jpg


 • Wiktoria Warzecha lat 6

 Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie

Nauczycielki:

 • Renata Nanys
 • Anna Zuterek

 

 

 

II MIEJSCE

uploads/2017-2018-Pliki/2_Aleksandra.jpg

 • Aleksandra Kopeć  lat 4

Przedszkole publiczne nr 10 w  Czechowicach –Dziedzicach

Nauczyciel:

 • Barbara Biernot

 

 

III MIEJSCE

uploads/2017-2018-Pliki/3_Stanislaw.jpg

 • Stanisław Załęski lat 6

Niepubliczny Terapeutyczny punkt Przedszkolny „Pinokio” w Częstochowie

Nauczyciel:

 • Patrycja Juna
 • Marta Kalota
 • Anna Glińska-Kupczyk

 

Serdecznie

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!

 

ZWYCIĘZCOM OGROMNIE GRATULUJEMY

 

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk

Elżbieta Nowak

Aneta Ordon

 


_____________________________________________________________


uploads/2017-2018-Pliki/jaja_wielkanocne.jpg

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz Wesołego "Alleluja"

 

życzą:

Dyrekcja, Nauczyciele, Personel
Samorządowego Przedszkola nr 35
z Oddziałami Integracyjnymi
im. A. Dymnej w Krakowie

_____________________________________________________________


Samorządowe Przedszkole nr 35
z Oddziałami Integracyjnymi im. Anny Dymnej
w Krakowie

serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim
konkursie plastycznym pt.

„ANNA DYMNA W OCZACH DZIECKA”

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności wrażliwości artystycznej dzieci
 • odkrywanie talentów plastycznych
 • promowanie działalności społecznej Anny Dymnej


Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6- 7 lat
2.Technika wykonania prac dowolna, forma płaska
3. Format prac A-4
4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres e-mail, telefon kontaktowy.
5. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 2 prace.
6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 20 kwietnia 2018 roku (na prośbę uczestników termin nadsyłania prac zostaje przedłużony). (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Samorządowe Przedszkole nr 35
z Oddziałami Integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków


z dopiskiem: konkurs "Anna Dymna w oczach dziecka”


7. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatorów według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, estetyka wykonania, samodzielność.
8. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy (trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia). Nagrody zostaną przesłane pocztą. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem potwierdzenia udziału w konkursie nadsyłają zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie organizatora.
10. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Dymnej w Krakowie, oraz na stronach „Bliżej Przedszkola”
11. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację lub upublicznianie bez roszczenia do nich praw autorskich.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Organizatorzy konkursu:
Joanna Juszczak-Guca
Magdalena Stańczyk

_____________________________________________________________


Serdecznie zapraszamy do udziału w

I Międzyprzedszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej
pt. “Polskie drogi ku wolności – z karabinem i pieśnią na ustach”


Celem Konkursu jest :

 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na 2018 rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • rozwijanie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
 • uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej
 • popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
 • umacnianie świadomości narodowej
 • kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność


Regulamin Konkursu:

1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów patriotycznych.
2. Uczestnicy konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z krakowskich przedszkoli. W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne. Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych

 • I grupa 3- 4 latki
 • II grupa 5 -6 latki


3. Kryteria oceny wykonywanych utworów:

 • dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • oryginalność interpretacji
 • staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)
 • ogólny wyraz artystyczny


4. Każdy uczestnik musi posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz załączone zgody. Jest to warunek niezbędny do uczestnictwa w konkursie
5. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 30 V 2018 r na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków

6. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12. Czerwca 2018 roku w siedzibie organizatora.
8. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka


Organizatorzy:
Jolanta Czernichowska
Katarzyna Libura- Żabecka
Aneta Ordon
Ewa Wąsowicz

_____________________________________________________________


WIELKANOCNE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
w Krakowie

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Wielkanocne rękodzieło artystyczne”

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
 • rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
 • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich nauczycieli.
2. Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Format prac dowolny.
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych

 • grupa I: 3-4 lata
 • grupa II: 5-6 lat

5. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

6. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

7. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 4 prace.

8. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 20.03.2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków
z dopiskiem: konkurs "Ozdoba Wielkanocna”

9. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.

10. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ,27.03.2018 r roku w siedzibie organizatora.

12. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola 35 w Krakowie

13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczenia do nich praw autorskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy konkursu:
Helena Adamczyk
Elżbieta Nowak
Aneta Ordon

_____________________________________________________________


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

BOŻONARODZENIOWE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

W miesiącu grudniu odbyła się w naszym przedszkolu czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowe  rękodzieło artystyczne”.

Prace oceniało jury w składzie:

Elżbieta Kubicka- z-ca dyrektora Przedszkola nr 35

Katarzyna Pastuszko- nauczyciel

Jadwiga Ziółkowska- nauczyciel prowadzący kółko plastyczne

 

Oto wyniki konkursu:

uploads/2017-2018-Pliki/bra2017_1.jpg

I miejsce – Zofia Guzik, Samorządowe Przedszkole nr 136 w Krakowie /praca nr 7/

 

uploads/2017-2018-Pliki/bra2017_2.jpg

II miejsce- Dominika Pszeniczna , Przedszkole Miejskie nr 9 Mielec / praca nr 6/

 

uploads/2017-2018-Pliki/bra2017_3.jpg

III miejsce- Krystian Michałek, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zawozie /praca nr 9/Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie. 

_____________________________________________________________


Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,

jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Niech z nut świątecznych zapachów

powstanie najpiękniejsza kolęda
i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

 

życzą

 

 Dyrektor oraz Wszyscy Pracownicy

Samorządowego Przedszkola nr 35 

z Oddziałami Integracyjnymi

im. A. Dymnej w Krakowie

 

uploads/zdjecia-rozne/wesolych swiat.gif

_____________________________________________________________


Rodzinny konkurs plastyczny
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”


uploads/2017-2018-Pliki/kartka_swiateczna_2017.png

Konkurs jest adresowany do wszystkich naszych przedszkolaków i ich rodzin.

Format: Kartka maksymalnie o formacie zeszytu ( A5), własnoręcznie wykonana, rozkładana lub nie, nie opisana
na odwrocie i w środku (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie).


Kartkę należy umieścić w kopercie podpisanej danymi autora, (autorów) wraz z pisemną zgodą na udział w konkursie podpisaną przez rodzica (opiekuna).

(Zgody do pobrania u Pań dyżurujących lub do pobrania TU.

Technika wykonania-dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).

Termin i forma składania prac: kartki należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola,
najpóźniej do poniedziałku 11 grudnia 2017 roku do godziny 9.00 rano,
wkładając je w kopercie do pudełka „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”.

Oceny prac dokona komisja konkursowa,
zaś wyniki będą wywieszone w przedszkolu 12 grudnia 2017 roku.

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

WSZYSTKIE KARTKI ZOSTANĄ NAGRODZONE,
zaś autorzy trzech najpiękniejszych otrzymają
 NAGRODY SPECJALNE.

_____________________________________________________________


ZAPRASZAMY RODZICÓW
I DZIECI
DO UDZIAŁU W AKCJI
GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA
ORGANIZOWANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZETAMI


DZIĘKI WASZEMU DOBREMU SERCU I ZAANGAŻOWANIU ZWIERZĘTA BĘDĄ MIEĆ ZAPEWNIONE JEDZENIE.  NAWET TE NAJDROBNIEJSZE ILOŚCI MAJĄ OGROMNE ZNACZENIE DLA PODOPIECZNYCH SCHRONISKA. ZBIÓRKA TRWA DO 22.12.2017r.

POTRZEBNE PRODUKTY TO:
⦁    KONSERWY DLA KOTÓW
⦁    KONSERWY DLA PSÓW
⦁    KARMA SUCHA DLA KOTÓW
⦁    KARMA SUCHA DLA PSÓW


ZEBRANE DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DO  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
UL. RYBNA 3
 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


Koordynatorzy akcji: Aneta Ordon-Szczepka
 Helena Adamczyk

uploads/2017-2018-Pliki/gwiazdka_dla_zwierzaka_2017.png 

_____________________________________________________________


BOŻONARODZENIOWE REKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie


serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Bożonarodzeniowe rękodzieło artystyczne”

uploads/ogloszenia-biezace/bozonarodzeniowe-rekodzielo.png

Cele konkursu:

⦁    rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
⦁    rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
⦁    rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
⦁    kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
⦁    rozwijanie sprawności manualnej

 

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat  i ich nauczycieli.
2.Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Format prac dowolny.
4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres placówki, e-mail ( celem przekazania podziękowań i dyplomów dla zwycięzców)
5. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami bożonarodzeniowymi z dowolnie wybranych materiałów.
6. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac.
7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 10.12.2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków

z dopiskiem: konkurs "Ozdoba bożonarodzeniowa”

8. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.
9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy  (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.
10. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie, lub pocztą elektroniczną;
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2017 r roku w siedzibie organizatora.
12. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie http://www.blizejprzedszkola/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola
13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich.

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk
Elżbieta Nowak
Aneta Ordon

_____________________________________________________________


RODZINNY KONKURS RECYTATORSKI

„Witaminki, witaminki”

 

            W czwartek 19 października w naszym przedszkolu odbyła się pierwsza edycja rodzinnego konkursu recytatorskiego – „Witaminki, witaminki..”

W konkursie wzięło udział osiem zespołów prezentujących utwory poświęcone tematyce zdrowego żywienia. Występy oceniało jury w składzie:

-Magdalena Grzesiak (z Fundacji A. Dymnej „Mimo Wszystko”),

-Natalia Łasocha (z Centrum Edukacyjnego „ Bliżej Przedszkola”),

-Elżbieta Kubicka- z-ca Dyrektora P-35

-Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak- dyrektor P-35

 

W konkursie udział wzięli:

 • ·Tosia Pająk z mamą, ( prezentujące wiersz autorstwa taty) - I miejsce
 • ·Emilka Kaszluga z mamą - II miejsce
 • ·Emilka Kucia z tatą - III miejsce
 • ·Asia Krupa z mamą- specjalne wyróżnienie
 • ·Filipek Modliborek z tatą - specjalne wyróżnienie
 • ·Kubuś Lenczowski z mamą- - specjalne wyróżnienie
 • ·Jaś Stachowicz z mamą i braciszkiem Michałkiem - specjalne wyróżnienie
 • ·Wojtuś Zimowski z siostrą Gabrysią- specjalne wyróżnienie.

 

Atmosfera była niesamowita, występy niezapomniane, dlatego wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

 

Dziękujemy Rodzicom za odwagę i zaangażowanie a Dzieciom za dostarczenie nam fantastycznych wrażeń.

 

 

Organizatorzy:

Joanna Juszczak-Guca, Magdalena Stańczyk

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl