Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im.A.Dymnej w Krakowie

Przedszkole zostało otwarte 1 września 1984 roku. Znajduje się z dala od zgiełku ruchliwych ulic, otoczone dużą ilością zieleni. Posiada własny, duży i bezpieczny ogród. Nasza placówka jest miejscem, w którym wychowujemy, uczymy
i opiekujemy się dziećmi w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). Przestronne sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wykształceniem dwukierunkowym
i specjalistycznym czuwa nad właściwym rozwojem i kształtowaniem osobowości dziecka. Nasi nauczyciele to ludzie kreatywni, dla których priorytetem jest wychowanie dziecka komunikatywnego i otwartego na świat. Bogata oferta edukacyjna dostosowana jest do wieku i możliwości dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i aktywności. Proponujemy zajęcia plenerowe, wyjazdy rekreacyjne jednodniowe oraz tygodniowe wyjazdy na tzw." Zielone Przedszkole". Oferujemy zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, taniec towarzyski, język angielski, gimnastyka korekcyjna oraz bezpłatne kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczno-teatralne, zajęcia logopedyczne, religię. Nasi wychowankowie zajmują wysokie miejsca w konkursach i przeglądach artystycznych.

Dzieci naszego przedszkola są świadome przynależności narodowej poprzez ukierunkowane działania wychowawczo- dydaktyczne. Znają tradycje, zwyczaje
i sztukę ludową naszego regionu, która jest częścią historii i kultury narodowej. Odczuwają wspólnotę z innymi narodami, poprzez znajomość ich historii, kultury
i obyczajów. Czują się zintegrowanymi i pełnowartościowymi mieszkańcami Europy
i Świata.

Stwarzamy sytuacje wychowawcze, które uczą tolerancji, przynależności narodowej, odpowiedzialności, szacunku dla innych, umiejętności wyrażania własnej emocji i twórczego działania. Wykorzystujemy w tym celu nowatorskie metody i formy pracy. Poprzez zabawę, małe formy teatralne, żywy kontakt ze sztuką, działalność plastyczno-techniczną, spotkania z ludźmi świata kultury oraz przedstawicielami różnorodnych grup zawodowych rozwijamy zainteresowania wychowanków.

W bieżącym roku szkolnym prowadzimy 4 oddziały ogólnodostępne i 1 oddział integracyjny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Od 1992r. prowadzimy 3 oddziały w terenie mieszczące się w bloku przy ulicy Teligi 17. Jest to idealne miejsce pobytu dla dzieci, które lepiej czują się w mniejszej grupie rówieśników. Przytulne sale, domowa i ciepła atmosfera pozwalają czuć się pewnie i bezpiecznie. Aktualnie są to 2 oddziały ogólnodostępne, 1 oddział integracyjny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZINACH 6:00 - 17:00

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl