Dyrektor i kadra

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak - nauczyciel dyplomowany

Z-ca dyrektora
mgr Elżbieta Kubicka - nauczyciel dyplomowany

OBSADA GRUP

ODDZIAŁY PRZY UL. TELIGI 17

GRUPA I

mgr Grażyna Ropek- nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Libura-Żabecka, nauczyciel mianowany, nauczyciel wspomagający

GRUPA II

mgr Jolanta Czernichowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Wąsowicz - nauczyciel dyplomowany

GRUPA III

mgr Magdalena Stańczyk-nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Ordon-Szczepka-nauczyciel dyplomowany

 

OBSADA GRUP

PRZEDSZKOLE UL. L.WENEDY 7

GRUPA I

mgr Katarzyna Pastuszko, nauczyciel kontraktowy
mgr Małgorzata Krzaczyńska-Grzesiak-nauczyciel dyplomowany
mgr Elżbieta Kubicka-nauczyciel dyplomowany

 

GRUPA II

mgr Jadwiga Ziółkowska-nauczyciel dyplomowany
mgr Bernadetta Dziadura-nauczyciel stażysta

 

GRUPA III

mgr Helena Adamczyk-nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Windak-nauczyciel dyplomowany

 

GRUPA IV

mgr Elżbieta Nowak-nauczyciel prowadzący, nauczyciel mianowany
mgr Justyna Wieczorek- nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wspomagający,

 

GRUPA V

mgr Jolanta Kolanowska-nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Michałowska-nauczyciel dyplomowany

 

NEUROLOGOPEDA

mgr Joanna Juszczak-Guca- nauczyciel dyplomowany

 

Kontakt

ul. L.Wenedy 7, Kraków
tel./fax: 12 658 52 60

Oddziały w terenie
tel. 12 658 40 67
przedszkole35@vp.pl