Aktualności 2018/2019


Wyniki konkursu

pt. „Anna Dymna w oczach dziecka”

IV edycja

organizowanego przez

Samorządowe Przedszkole nr 35

z Oddziałami Integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie

 

Prace uczestników oceniała komisja w składzie :

 

Z-ca Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 35 - Elżbieta Kubicka

Przedstawiciel Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” - Magdalena Zygmunt

Przedstawiciel Centrum Edukacyjnego Bliżej Przedszkola – Wojciech Wolak

 

 Lista zwycięzców:

I miejsce:

Maja Budziosz

Samorządowe Przedszkole nr 179 w Krakowie


II miejsce:

Maria Pogorzelska

Oddział Przedszkolny

Łyski 56


III miejsce:

Basia Rusowicz

Samorządowe Przedszkole nr 179 w Krakowie


INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO 2019

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 35 informuje, że placówka nasza pełni dyżur w okresie wakacji od   01.07.2019r. do 31.07.2019r.

Dyżur jest organizowany dla dzieci których rodzice pracują w tym okresie.

Całodzienna stawka żywieniowa w okresie dyżuru wynosi 10.00zł


Rekrutacja na m-c wakacyjny będzie prowadzona dla dzieci z naszej placówki   

w dniach 20.05 - 22.05.2019r. w godzinach  od 7.00 do 15.00

Deklarację oraz druk o zwrot nadpłaty należy pobrać ze strony internetowej przedszkola, wypełnić i złożyć w sekretariacie.

W przypadku wolnych miejsc( informacja dostępna od 24.05.2019r.)  termin składania kart zapisu dzieci z innych placówek od dnia 27.05.2019r. w godzinach  od 7. 00 do 15.00 .(decyduje kolejność zgłoszeń).

 


SZANOWNI RODZICE

Informuję, że z otrzymanych w dniu dzisiejszym informacji od Komitetu Strajkowego , akcja strajkowa zostaje zawieszona do 30 kwietnia 2019 r .Przedszkole będzie prowadzić zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodnie z harmonogramem. Dziękuję wszystkim Rodzicom za zrozumienie i wsparcie w tej trudnej dla Nas wszystkich sytuacji. Kolejne komunikaty będą się pojawiać na stronie internetowej przedszkola w miarę zaistniałych zmian w sytuacji strajkowej.

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


SZANOWNI RODZICE

Uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy gotowość do pracy dnia 23.04.2019r. /wtorek/ potwierdziło 7 nauczycieli. Ponieważ strajk jest bezterminowy, a każdy nauczyciel może przystąpić do strajku lub zrezygnować w danym dniu , sytuacja jest dynamiczna, możliwe jest, że zajęcia nadal będą odbywały się w grupach łączonych.
Jeżeli macie Państwo możliwość, prosimy o pozostawienie dzieci w domu. Prosimy o wyrozumiałość. Dziękujemy za zrozumienie.

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo

Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2019 r akcja strajkowa jest nadal kontynuowana, jednak placówka będzie otwarta. Zajęcia będą odbywać się w grupach łączonych. Prosimy o przyprowadzenie dzieci, których rodzice nie mają żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki. Podjęcie pracy deklaruje 6 nauczycieli dlatego przedszkole może zapewnić opiekę dla ograniczonej liczby dzieci w przedszkolu głównym i oddziałach w terenie. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości. Aktualne komunikaty będą się pojawiały na stronie internetowej. Zdaję sobie sprawę z trudności, z jakim borykacie się Państwo w tej trudnej dla Nas wszystkich sytuacji. Dziękuję za zrozumienie.

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo

Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2019 r akcja strajkowa jest nadal kontynuowana, jednak placówka będzie otwarta. Zajęcia będą odbywać się w grupach łączonych. Prosimy o przyprowadzenie dzieci, których rodzice nie mają żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki. Podjęcie pracy deklaruje 6 nauczycieli dlatego przedszkole może zapewnić opiekę dla ograniczonej liczby dzieci w przedszkolu głównym i oddziałach w terenie. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości. Aktualne komunikaty będą się pojawiały na stronie internetowej. Zdaję sobie sprawę z trudności, z jakim borykacie się Państwo w tej trudnej dla Nas wszystkich sytuacji. Dziękuję za zrozumienie.

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo

Informuję, że w dniu 17 kwietnia 2019 r akcja strajkowa jest nadal kontynuowana, jednak placówka będzie otwarta. Zajęcia będą odbywać się w grupach łączonych. Prosimy o przyprowadzenie dzieci, których rodzice nie mają żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki. Pracę podejmie 5 nauczycieli, dlatego przedszkole może zapewnić opiekę dla ograniczonej liczby dzieci. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości. Aktualne komunikaty będą się pojawiały na stronie internetowej. Zdaję sobie sprawę z trudności, z jakim borykacie się Państwo w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Dziękuję za zrozumienie.


Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo

Informuję, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku akcja strajkowa jest nadal kontynuowana, jednak placówka będzie otwarta.
Zajęcia będą odbywać się w grupach łączonych. Prosimy o przyprowadzenie dzieci, których rodzice są w „kryzysowej” sytuacji i nie mają absolutnie żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki. Pracę podejmie 4 nauczycieli, dlatego przedszkole może zapewnić opiekę maksymalnie 50 dzieci (w przedszkolu głównym oraz oddziałach w terenie). Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości. Aktualne komunikaty będą się pojawiały na stronie internetowej. Zdaję sobie sprawę z trudności, z jakim borykacie się Państwo w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Dziękuję za zrozumienie.

 

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo

Informuję, że w poniedziałek akcja strajkowa jest nadal kontynuowana. Przedszkole zorganizuje jednak pracę wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci rodziców będących w „kryzysowej” sytuacji. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości. Kolejne komunikaty będą się pojawiały na stronie internetowej. Zdaję sobie sprawę z trudności z jakim borykacie się Państwo w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Dziękuję za zrozumienie.

 

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo

W związku z informacją uzyskaną od nauczycieli przedszkola o uczestnictwie w kolejnym dniu strajku zawiadamiam, że dzień 12 kwietnia 2019 roku będzie dniem, w którym nie mam możliwości zapewnienia dzieciom w przedszkolu zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W związku z powyższym złożyłam wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w dniu 12 kwietnia 2019 r. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości i zorganizowanie opieki nad dziećmi we własnym zakresie. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji z którą wszyscy się mierzymy

 

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo
W związku z informacją uzyskaną od nauczycieli przedszkola o uczestnictwie w kolejnym dniu strajku zawiadamiam, że dzień 11 kwietnia 2019 roku będzie dniem, w którym nie mam możliwości zapewnienia dzieciom w przedszkolu zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W związku z powyższym złożyłam wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w dniu 11 kwietnia 2019 r. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości i zorganizowanie opieki nad dziećmi we własnym zakresie. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji z którą wszyscy się mierzymy

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo
W związku z informacją uzyskaną od nauczycieli przedszkola o uczestnictwie w kolejnym dniu strajku zawiadamiam, że dzień 10 kwietnia 2019 roku będzie dniem, w którym nie mam możliwości zapewnienia dzieciom w przedszkolu zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W związku z powyższym złożyłam wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w dniu 10 kwietnia 2019 r. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości i zorganizowanie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


Szanowni Państwo
W związku z informacją uzyskaną od nauczycieli przedszkola o uczestnictwie w kolejnym dniu strajku zawiadamiam, że dzień 09 kwietnia 2019 roku będzie drugim dniem, w którym nie mam możliwości zapewnienia dzieciom w przedszkolu zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W związku z powyższym złożyłam wniosek do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w dniu 09 kwietnia 2019 r. Bardzo proszę o kolejny dzień wyrozumiałości i zorganizowanie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.


Elżbieta Kubicka
wicedyrektor


DRODZY RODZICE

ZGODNIE Z PRZEPROWADZONYM W PRZEDSZKOLU
REFERENDUM WSZYSCY NAUCZYCIELE OPOWIEDZIELI
SIĘ ZA PRZYSTĄPIENIEM DO OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
PROTESTACYJNEJ PLANOWANEJ NA DZIEŃ 8.04.2019 R.
W RAZIE BRAKU POROZUMIENIA RZĄDU Z
PRZEDSTAWICIELAMI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA I
NIEPRZYJMOWANIA DZIECI W OKRESIE TRWANIA
STRAJKU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BARDZO
PROSIMY PAŃSTWA O WYROZUMIAŁOŚĆ I POPARCIE
NAS W TEJ TRUDNEJ DLA WSZYSTKICH
SYTUACJI.DZIĘKUJEMY PAŃSTWU.


SZANOWNI RODZICE!
Rodzice dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których
odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamkniecie placówki), przysługuje prawo
do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom
zwolnień od pracy (tekst jednolity: DZ. U. z 2014 roku pozycja 1632)

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywalnej długości tej nieobecności,
pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później
jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Okres usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu zamknięcia
przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek
opiekuńczy.
Wynika to z treści art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.


Samorządowe Przedszkole nr 35
z Oddziałami Integracyjnymi
im. A. Dymnej w Krakowie

serdecznie zaprasza do udziału

w I Międzyprzedszkolnym Festiwalu Artystycznym
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

„Czym powitać Cię, Wiosno?”

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Miedzyprzedszkolny_Konkurs.jpg

Konkurs odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) 2019 roku
o godz. 10.00

w Samorządowym Przedszkolu nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
ul. L. Wenedy 7

Regulamin Festiwalu:

W konkursie mogą uczestniczyć przedszkolaki  posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prezentujące indywidualnie dowolny wiersz lub piosenkę o tematyce wiosennej.

Każde przedszkole typuje nie więcej niż 2 uczestników. Jeśli przedszkole posiada oddziały w terenie , w konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci z przedszkola, jak i oddziałów.

Podkład – półplayback (audio, mp3) lub akompaniament na żywo zapewniony przez opiekuna.

Jury oceniać będzie  ogólne wrażenie artystyczne  występu.

Zgłoszenia do 16.04.2019 r. poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail:przedszkole35@vp.pl

WARUNKIEM WYSTĄPIENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE JEST DOSTARCZENIE W DNIU KONKURSU PISEMNEJ ZGODY RODZICA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. KARTĘ ZGŁOSZENIA MOŻA POBRAĆ TU

Koordynatorzy konkursu: Joanna Juszczak-Guca, Małgorzata Zajda


Rodzinny konkurs plastyczny

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”

 uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartka_Wielkanocna.jpg

 

 Konkurs jest adresowany do wszystkich naszych przedszkolaków i ich rodzin.


Format: Kartka maksymalnie o formacie zeszytu ( A5), własnoręcznie wykonana, rozkładana, nie opisana na odwrocie i w środku (bez życzeń w środku). Kartkę należy umieścić w kopercie podpisanej danymi autora, (autorów) wraz z pisemną zgodą rodzica (opiekuna) na udział w konkursie.

(Zgody do pobrania na stronie przedszkola www.przedszkole35.pl lub w koszulce foliowej obok ogłoszenia)

Technika wykonania - dowolna

Termin i forma składania prac: kartkę należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 5 kwietnia 2019 roku, wkładając ją w kopercie, (wraz z pisemną zgodą rodzica na udział w konkursie), do pudełka z etykietą „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna”.

Oceny prac dokona komisja konkursowa, zaś wyniki będą wywieszone w przedszkolu 11 kwietnia 2019 roku.

Prace przechodzą na własność organizatora.

Autorzy trzech najpiękniejszych kartek otrzymają NAGRODY SPECJALNE

 

Koordynator konkursu: Joanna Juszczak-Guca


WIELKANOCNE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

Samorządowe Przedszkole nr 35

z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

w Krakowie


serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu pt.


"Wielkanocne rękodzieło artystyczne"

uploads/2018-2019/Aktualnosci/wra.jpg

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
 • rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
 • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5- 6 lat i ich nauczycieli.

2.Technika wykonania prac – forma przestrzenna

3. Format prac dowolny

4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres mailowy placówki- lub nauczyciela przygotowywującego dziecko


5. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami Wielkanocnymi z dowolnie wybranych materiałów.

6. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac

7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 16.04.2019r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej

ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków

z dopiskiem: konkurs "Ozdoba Wielkanocna”

 

8. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.
9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy (Trzy pierwsze miejsca) w każdej kategorii wiekowej , a dla wyróżnionych dyplomy.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ,18.04.2019 r lub 23.04.2019 roku w siedzibie organizatora.
11. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola.pl/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola 35 w Krakowie
12. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczenia do nich praw autorskich.

PLIKI DO POBRANIA:

Klauzura zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (.pdf)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk

Elżbieta Nowak

Aneta Ordon

 


KONTYNUACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - FORMULARZ

 

potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu.docx


Wyniki konkursu

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dnia 18.12.2018 r rozstrzygnięty został
ogólnopolski konkurs plastyczny – 5 edycja

pt. „BOŻONARODZENIOWE RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE”

Organizowany przez

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
w Krakowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich nauczycielom ,którzy wzięli udział w konkursie organizowanym przez nasze przedszkole. Nadesłane prace zostały ocenione przez komisję powołaną przez organizatora według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • walory artystyczne,
 • pomysłowość,
 • zachowanie zapisów regulaminowych

W konkursie wzięło udział 25 prac .Bardzo ciężko było wybrać te najpiękniejsze i najciekawsze, ponieważ naszym zdaniem wszystkie były oryginalne, piękne i pomysłowe .

Prace uczestników oceniała komisja w składzie :

 

Elżbieta Kubicka- z-ca dyrektora
Katarzyna Pastuszko– nauczyciel
Jadwiga Ziółkowska- nauczyciel

JURY NAGRODZIŁO NAJCIEKAWSZE PRACE. OTO LISTA ZWYCIĘZCÓW:

 

I miejsce-

Natalia Karólak lat- 5, Przedszkole nr 16 w Koninie

uploads/2018-2019/Aktualnosci/I_miejsce.jpg

II miejsce-

Joanna Mydlarz lat - 5 , Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu

uploads/2018-2019/Aktualnosci/II_miejsce.jpg


III miejsce

Liliana Nogala lat-5, oddział Przedszkolny w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gierałtowicach

uploads/2018-2019/Aktualnosci/III_miejsce.jpg

 

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane do końca stycznia.

Dziękujemy za udział w naszym konkursie i gratulujemy wszystkim laureatom.

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk

Elżbieta Nowak

Aneta Ordon

 


Rodzinny konkurs plastyczny
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Najpiękniejsze kartki zdaniem naszych jurorów wykonali:

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartki/Kartki_1_miejsce.jpg

1. Basia Mozgawa z mamą

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartki/Kartki_2_miejsce.jpg

2. Filip Kowalski z mamą

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartki/Kartki_3_miejsce.jpg

3. Julia Kaleta

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartki/Kartki_4_miejsce.jpg

4. Nikola Kaleta

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartki/Kartki_5_miejsce.jpg

5. Olaf Adamczyk

 

Ponadto organizatorzy postanowili dodatkowo wyróżnić:

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartki/Kartki_6_miejsce.jpg

Nadię Kuczewską z mamą

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Kartki/Kartki_7_miejsce.jpg

Sarę Dubrawską

 

Wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

 Organizatorzy


„CHOINKA w MOIM DOMU”-KONKURS FOTOGRAFICZNY

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Choinka_w_moim_domu.png

1. W konkursie udział mogą brać Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

Zasady konkursu

1. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w technice kolorowej, przedstawiające świąteczną choinkę umieszczoną w tym roku w domu autora pracy.

2. Format - zdjęcia powinny mieć format 13 cmx18 cm (format zeszytu).

3. Prace powinny być podpisane (imię i nazwisko uczestnika).

4. Prace przechodzą na własność organizatora.

5. Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Przebieg konkursu

1. Spośród wszystkich prac JURY wyłoni laureatów I, II i III miejsca.

Ocena prac

1. W ocenie prac pod uwagę będą brane głównie: gra kolorów, wartości artystyczne, estetyka i ogólne wrażenie artystyczne.

2. Prace oceniać będzie JURY powołane przez Organizatora.

Terminy

1. Prace można dostarczać do przedszkola w terminie do 4 stycznia 2019 roku.

2. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 8 stycznia 2019 roku.

Nagrody

Dla laureatów przewidujemy nagrody-niespodzianki.

ORGANIZATORZY:

Joanna Juszczak-Guca, Magdalena Stańczyk

 

 


"Anioł dla..."

W ramach akcji "Bądźmy razem na święta" organizujemy w przedszkolu zbiórkę własnoręcznie wykonanych aniołków dla mieszkańców Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Aniol1.pnguploads/2018-2019/Aktualnosci/Aniol2.png

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do naszych przedszkolaków i ich rodzin.

PRZEDMIOT KONKURSU:

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie aniołka lub jego portretu z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

2. Dopuszczalny format prac: pocztówka (A3) lub format zeszytu (A5), ewentualnie niewielka praca przestrzenna.

ZGŁOSZENIA I TERMINY:

1. Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać imię i nazwisko autora (autorów) pracy.

2.Prace należy dostarczyć do przedszkola (do p. Grażyny Ropek- oddziały , Magdaleny Stańczyk lub Joanny Juszczak-Gucy (P-35).

3. Termin zgłoszenia mija 21 GRUDNIA 2018 roku.

Wśród autorów przygotowanych prac będą rozlosowane trzy zestawy upominków. Autorzy nagrodzonych prac o wynikach zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie lub e-mailowo. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Prace zostaną przekazane podopiecznym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Krakowie przy ul. Wielickiej w Krakowie

2. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Druki do pobrania lub u Pań dyżurujących.
W przypadku ich braku prace nie będą uwzględniane.

Organizatorzy: Joanna Juszczak-Guca, Grażyna Ropek, Joanna Juszczak-GucaWYNIKI II EDYCJI KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Dnia 23. 11.2018 r. odbyła się II edycja konkursu pieśni patriotycznej: „ Polskie drogi ku wolności – z karabinem i pieśnią na ustach”. W konkursie brało udział 38 przedszkolaków. Poziom artystyczny  wykonywanych piosenek i pieśni patriotycznych był bardzo wysoki, dzieci były wspaniale przygotowane do swoich występów. Jury przyznało następujące nagrody główne i wyróżnienia:

GRAND PRIX : BARBARA STACHYRA

I MIEJSCE: MICHAŁ PAWLIK

II MIEJSCE: KAROL LIGĘZA

III MIEJSCE: OLIWIA STUKUS

WYRÓŻNIENIA:

 1. ALEKSANDRA DUDEK
 2. ANTONI GANEW
 3. JULIA BAŁAMUT
 4. GABRIELA ZDYBEL
 5. NINA JASICA
 6. HELENA FELIKS
 7. MIŁOSZ GÓRSKI
 8. ALICJA KRUPIŃSKA
 9. KORNEL MICHNIAK
 10. BLANKA AUGUSTYN
 11. OLIVIA ADAMSKA
 12. ZOFIA TATOŃ
 13. FILIP CHMIELARZ
 14. EMILIA KUCIA

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM KONKURSU ORAZ WSZYSTKIM UCZESTNICZĄCYM W NIM DZIECIOM. BYLIŚCIE WSPANIALI. DZIĘKUJEMY NAUCZYCIELOM ORAZ RODZICOM ZA BARDZO DOBRE PRZYGOTOWANIE DZIECI DO KONKURSU I PRZYCZYNIENIE SIĘ W TEN SPOSÓB DO UŚWIETNIENIA NASZEJ WSPANIAŁEJ ROCZNICY 100 – LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.


uploads/2018-2019/Aktualnosci/Gwiazdka_dla_Zwierzat.png

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci , do wzięcia udziału w zbiórce darów na rzecz bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku. W tym roku w nowej odsłonie 'GWIAZDKA DLA CHORYCH I STARSZYCH ZWIERZAKÓW', ponieważ to one najbardziej potrzebują pomocy

 

ZBIÓRKA TRWA DO 21.12.2018r.

POTRZEBNE PRODUKTY TO:

 • KONSERWY DLA KOTÓW
 • KONSERWY DLA PSÓW
 • KARMA SUCHA DLA KOTÓW
 • KARMA SUCHA DLA PSÓW

PREFEROWANE MARKI TO;

Aminimda, Applaws, Acana, Arion, Belcando, Bozita, Brit, Carnilove, Concept for life, DolinaNoteci, Dog Chow, Eukanuba, Farmina, Feringa, Fitmin, Hill's, Happy Dog, Josera, Lukullus,Purina, Pro Plan, Purizon, Rinti, Royal Canin, Sanabelle, Smila, Sheba, Orijen, Taste of theWild, Versele-Laga.

ZEBRANE DARY PRZEKAZANE ZOSTANĄ DO  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 UL. RYBNA 3


 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Koordynatorzy akcji: Helena Adamczyk

                              Aneta Ordon-Szczepka


Rodzinny konkurs plastyczny

„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Konkurs jest adresowany do wszystkich naszych

przedszkolaków i ich rodzin.


Format: Kartka maksymalnie o formacie zeszytu ( A5), własnoręcznie wykonana, rozkładana, nie opisana na odwrocie i w środku (bez życzeń w środku).
Kartkę należy umieścić w kopercie podpisanej danymi autora, (autorów) wraz z pisemną zgodą na udział w konkursie podpisaną przez rodzica (opiekuna).

(Zgody do pobrania lub u Pań dyżurujących od 30 listopada 2018 roku).

Technika wykonania - dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).

Termin i forma składania prac: kartki należy dostarczyć do przedszkola, najpóźniej do poniedziałku
10 grudnia 2018 roku do godziny 9.00 rano, wkładając je w kopercie do pudełka „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa.

Oceny prac dokona komisja konkursowa, zaś wyniki będą wywieszone w przedszkolu 14 grudnia 2018 roku.

Prace przechodzą na własność organizatora.

Autorzy pięciu najpiękniejszych kartek otrzymają atrakcyjne NAGRODY SPECJALNE

PLIK DO POBRANIA:
Oswiadczenie.docx


RODZINNY KONKURS RECYTATORSKI

Zapraszamy dzieci, rodziców i rodzeństwo do udziału w konkursie recytatorskim

Wiersze Jana Brzechwy

uploads/2018-2019/Aktualnosci/Brzechwa_Dzieciom.png

 

Zgłoszenia należy składać w terminie do 17 listopada 2018 roku

u p. Grażyny Ropek (gr. I)

 

Konkurs odbędzie się 26 listopada 2018 roku o godz. 16.00

w budynku głównym przy ul. L. Wenedy.

W konkursie biorą udział rodzic z dzieckiem i/lub rodzeństwem prezentując dowolny utwór poetycki Jana Brzechwy.

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
 • popularyzowanie klasyki literatury,
 • przełamywanie nieśmiałości dziecka przy wsparciu rodziny.

Organizatorzy: Joanna Juszczak-Guca, Magdalena Stańczyk, Grażyna Ropek, Małgorzata Zajda

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU-NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ NAGRODY!„Paczka Świąteczna”

 

uploads/2018-2019/Aktualnosci/mimo_wszystko_logo.jpg

 uploads/2018-2019/Aktualnosci/mimo_wszystko2.png

 

Wspólnie z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” organizujemy zbiórkę darów
dla niepełnosprawnych dzieci.

 

Uprzejmie prosimy o przynoszenie słodyczy
 i kakao
dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

 

Zbiórka trwa do 28 listopada.


Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
w Krakowie

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w piątej edycji ogólnopolskiego konkursu pt.

„Bożonarodzeniowe rękodzieło artystyczne”


uploads/2018-2019/Aktualnosci/Bozonarodzeniowe_rekodzielo_artystyczne.jpg 


Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci i dziecięcych talentów
 • rozwijanie talentów plastycznych, pomysłowości
 • rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych
 • kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat  i ich nauczycieli.
2.Technika wykonania prac – forma przestrzenna
3. Format prac dowolny.
4. Każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu (+ numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres placówki, e-mail ( celem przekazania podziękowań i dyplomów dla zwycięzców)
5. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną ozdoby przestrzennej związanej ze świętami bożonarodzeniowymi z dowolnie wybranych materiałów.
6. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 5 prac.
7. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 13.12.2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35
z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7
30-833 Kraków

z dopiskiem: konkurs "Ozdoba bożonarodzeniowa”

 

8. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję powołaną  przez Organizatora według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, pomysłowość, zachowanie zapisów regulaminowych.
9. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, oraz pamiątkowe dyplomy  (Trzy pierwsze miejsca), a dla wyróżnionych dyplomy.
10. O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie, lub pocztą elektroniczną;
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.12.2018 r roku w siedzibie organizatora.
12. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie www.blizejprzedszkola.pl/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola
13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację lub upublicznianie bez roszczeń do nich praw autorskich.

DOKUMENT DO POBRANIA:
Klauzura zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (.docx)

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy konkursu:

Helena Adamczyk

Elżbieta Nowak

Aneta Ordon

 


KONKURS: „DYNIOWE ZWIERZAKI-CUDAKI”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW
DO AKTYWNEGO UDZIAŁU I WYCZAROWANIA WRAZ Z DZIECKIEM

ZWIERZAKÓW – CUDAKÓW Z DYNI!

NA POSTACIE Z DYNI CZEKAMY DO 20.11.2019 r.

WYSTAWA ZAPREZENTOWANA BĘDZIE W HOLLU PRZEDSZKOLA.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ

27.11.2019 r. NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

ORGANIZATORZY:

JOLANTA KOLANOWSKA, EWA WĄSOWICZ, KATARZYNA LIBURA-ŻABECKA

_____________________________________________________________


Serdecznie zapraszamy do udziału w
II Międzyprzedszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej
pt. “Polskie drogi ku wolności –z karabinem i pieśnią na ustach”

uploads/2018-2019/Aktualnosci/konkurs-piosenki-patriotycznej.gif

Celem Konkursu jest :

 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na 2018 rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • rozwijanie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
 • uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej
 • popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
 • umacnianie świadomości narodowej
 • kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność

Regulamin Konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów- dzieci 5 – 6 letnie z krakowskich przedszkoli.
 2. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór wokalny o treści patriotycznej.
 3. Kryteria oceny wykonywanych utworów:

-dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu
-muzykalność i warunki głosowe wykonawców
-oryginalność interpretacji
-staranność i dokładność wykonania utworu (znajomość tekstu i melodii, postawa)
-ogólny wyraz artystyczny


4. Przegląd konkursowy odbędzie się 23 XI o godz. 9.30 , rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu.
5. Każdy uczestnik musi posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz załączone zgody. Jest to warunek niezbędny do uczestnictwa w konkursie
6. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 13 XI osobiście lub przesłane na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi im. Anny Dymnej
ul. L. Wenedy 7, 30-833 Kraków

lub na adres mailowy:
ewasowicz1963@interia.eu

7. Laureaci konkursu – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidujemy też dwa wyróżnienia.
8. Opublikowanie wyników nastąpi na stronie https://blizejprzedszkola.pl/konkursy, oraz na stronie internetowej przedszkola

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Karta Zgloszenia (.pdf)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (.pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.pdf)
Klauzura zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (.docx)

 

Organizatorzy konkursu:
Aneta Ordon
Ewa Wąsowicz
Jolanta Czernichowska
Katarzyna Libura- Żabecka

_____________________________________________________________


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od nowego roku szkolnego tj. 1.09.2018

nauczyciele nie będą kontaktowali się z rodzicami dzieci drogą mailową.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej

w poszczególnych grupach będą wywieszane na tablicy ogłoszeń.

Z uwagi  na powyższe prosimy o systematyczne zapoznawanie się z podanymi informacjami.

 

Życzymy Państwu i dzieciom udanego i spokojnego wypoczynku

i do miłego zobaczenia we wrześniu

 

Dyrekcja wraz z personelem Przedszkola nr 35

_____________________________________________________________